Jak prawidłowo wykonać instalację systemu nawadniającego ,
aby był wydajny i niezawodny ?


Przed przystąpieniem do wykonania projektu systemu koniecznie musimy poznać kilka parametrów nawadnianego obszaru oraz źródła wody , pomogą nam one w optymalnym doborze urządzeń nawadniających i prawidłowym zaprogramowaniu czasów nawadniania poszczególnych sekcji. Musimy sprawdzić przepuszczalność podłoża w ogrodzie jeżeli mamy doczynienia z podłożem gliniastym,które utrudnia odprowadzenie wody z gruntu ,
w takim przypadku musimy prawidłowo dobrać czas nawadniania , gdyż zbyt długi czas
podlewania może spowodować gnicie roślin , trawnika.

( to niestety, często spotykany błąd w wykonaniu, przez początkujących instalatorów )

Zbyt duża ilość wody, jest dla roślin bardziej niebezpieczna , niż krótkotrwałe przesuszenie

Powinniśmy sprawdzić również średnicę wyjścia wodnego , do prawidłowej pracy systemu minimalna średnica wewnętrzna rury to 3/4" optymalna to 1",
w przypadku nawadniania większych powierzchni parków miejskich , stadionów itp. konieczne jest wyjście o większej średnicy , aby zapewnić odpowiedni wydatek wody
i zastosowanie wysokowydajnej pompy.
Następny punkt to poznanie ciśnienia wody optymalnie to 3 do 5 barów
( w sieci miejskiej średnie to 3,5 bara ), możemy wykonać instalacje na wodzie miejskiej
( dotyczy tylko ogrodów o mniejszej powierzchni ) ale zwróćmy uwagę na wodomierz , minimum to 3/4 " optymalnie 1" , gdyż wodomierz 1/2" ma zbyt małą wydajność mierzoną w m3 przepływu , w takim przypadku konieczna jest wymiana wodomierza.
Zaczynamy od montażu filtra wodnego , który zabezpieczy nam system przed nieprzewidzialnymi zanieczyszczeniani , pamiętajmy montaż filtra jest nieodzowy
ponieważ w przypadku dostania się zanieczyszczenia do elektrozaworów spowoduje to niedomknięcie membrany , i woda pomimo zamknięcia elektrozaworu bedzie nonstop wypływać poprzez zraszacze.
Żaden system nawadniania w ogrodzie nie zapewni nam sytuacji w której wszystkie zainstalowane urządzenia zaczną podlewać w jednym czasie , niestety praw fizyki
nie ominiemy , nie jesteśmy w stanie w instalacji uzyskać takiego ciśnienia wody,
aby wszystkie urządzenia wynurzyły jednocześnie
( z wyjątkiem w pełni skomputeryzowanych stacji pomp sterujących nawadnianiem strefowym wielkich powierzchni , wykorzystują one kilka ujęć wody jednocześnie ,
ale jest to bardzo kosztowne i do wykorzystania
w nawadnianiu przemysłowym a nie w ogrodzie )
Dlatego , standardowo dzielimy ogród na sekcję nawadniające , przy planowaniu sekcji musimy optymalnie dobrać ilość i rodzaj urządzeń ,dostosowując je do ciśnienia wody
z jakim mamy doczynienia ,pamiętajmy że każdy typ zraszacza wylewa inną ilość wody
w ciągu minuty ,na sekcji zawsze powinny pracować urządzenia tego samego typu . Musimy zsumować ilość zraszaczy i policzyć ile łącznie wyleją wody w ciągu minuty ,
sumę trzeba porównać z wydajnością źródła wody
( jeżeli zainstalujemy zbyt dużą ilość urządzeń , wcale się nam nie wynurzą ...)
Ważną rzeczą przy nawadnianiu trawnika jest prawidłowe rozmieszczenie zraszczy, promienie zraszania powinny w 1/3 zachodzić na siebie aby zapewnić równomierny
opad wody jeżeli popełnimy tutaj błąd ,efektem będzie trawnik nierównomiernie podlany
w jednym miejscu będzie ładny i zielony ,natomiast w miejscu o mniejszym opadzie na trawniku pojawią się żółte plamy spowodowane zbyt małą ilością wody.
Wreszcie właściwy dobór urządzeń do nawadniania trawnika
stosujemy zraszacze wynurzalne
( instalacja systemu znajduje się pod ziemią na głębokości 25 do 30cm )
przy mniejszych powierzchniach stosujemy głowice statyczne , natomiast grupy roślin podlewamy stosując linie kroplujące z kompensacją ciśnienia , jest to najzdrowszy
dla roślin sposób ich nawodnienia, woda dostaje się bezpośrednio
do systemu korzeniowego.
Jeżeli nawadniamy rośliny przy wykorzystaniu zraszaczy istnieje ryzyko powstania na roślinie chorób grzybowych , pleśni itp. Niedopuszczalne jest łączenie na jednej sekcji różnych urządzeń , np. zraszaczy wynurzalnych razem z głowicami statycznymi
( każde z tych urządzeń charakteryzuje się innymi parametrami )
pracując na jednej sekcji , nigdy nie zapewnią równomiernego opadu wody na powierzchni nawadnianej przez tą sekcję. Pamiętajmy, że ważną rzeczą jest
strefowe umieszczenie sekcji tzn. urządzenia nawadniające pracujące w najbardziej zacienionej części ogrodu powinny pracować na jednej sekcji , gdyż czas podlewania w miejscu zacienionym powinien być znacznie krótszy , niż w nadmiernie nasłonecznionym .
Sercem systemu jest sterownik czasowy,jest to urządzenie elektroniczne,
którego obsługa nie jest bardziej skomplikowana od telefonu gsm.
Ważnym elementem systemu jest detektor opadów , podłączenie go do sterownika zapewni nam automatyczne rozłączenie systemu , podczas opadów deszczu,
dzięki czemu unikniemy niebezpiecznego dla roślin zalania ogrodu.
Sterownik steruje dopływem prądu do elektocewek znajdujących się na elektrozaworach , powodując załączanie i wyłączanie przepływu wody o określonym zaprogramowanym czasie. Systemy nawadniające wykorzystują prąd o bezpiecznym napięciu 24 volt
( istnieją również sterowniki bateryjne wykorzystujące prąd do napięciu 9 volt) ,
przy prawidłowym montażu są to w pełni bezpieczne instalacje.
Jesienią pamiętajmy usunąć wodę z systemu , aby uniknąć uszkodzenia elementów systemu zimą przez mróz ,wykonujemy to przy pomocy sprężarki jest to prosta czynność , ale lepiej powierzyć ją specjalistom , gdyż zbyt duże ciśnienie sprężonego powietrza
może uszkodzić zraszacze.
W oparciu o te kilka rad, możemy pokusić się o samodzielne wykonanie
systemu nawadniającego .

Jednak w przypadku większych ogrodów radziłbym zaufać specjalistomClick for Warszawa, Poland Forecast

Poprawny CSS!